X
تبلیغات
زولا

کیفر( قاصدک) - شادروان فریدون فروغی

شعر: کیفر ( قاصدک) برای فیلم کیفر

شاعر: ؟ درویشی نا شناس

خواننده :  زنده یاد فریدون فروغی

 

marge lale sorkh

 

مرگ آن لاله سرخ

کفن خنده به روی لب بود

گرد آن آینه ها

شبح فاجعه ای در شب بود
                             مردن شاپرکا

                            کشتن قاصدکا

خبر از شومی کاری می‌داد

نفسش ناله‌ی غم سَر می‌داد

آشیان رو به خرابی میرفت

تن پوسیده گواهی میداد

او به این حرف نمی اندیشید

که کفن باید برد و نفس باید داد

و به جای همه بودنها همه دیدنها

لحظه ها مانده به یاد

شکوه اندیشه مردن در اوست

همه هستی او رفته به باد

                           مردن شاپرکا

                           کشتن قاصدکا

او سراسیمه بدنبال تلافی میرفت

به دلش زخم قدمهای تجاوز مانده

او نداند که پی مردن خود

می کشد هر چه اصالت باقیست

                           مردن شاپرکا

                           کشتن قاصدکا